SERWIS

AUTORYZOWANY SERWIS CENTRALNY - E.I.C

02-434 Warszawa, ul. Łuki Wielkie 3/5

telefon: 022 594 83 90

e-mail: serwis@eic.com.pl

Godziny pracy serwisu: poniedziałek - piątek, 9:00-16:30

Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest działem firmy Electronic International Commerce Sp. z o.o.

 2. Serwis dokonuje napraw sprzętu marki DUAL rozprowadzanego w Polsce przez dystrybutora którym jest E.I.C.

 3. Sprzęt należy dostarczyć do serwisu osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez serwis (w przypadku naprawy gwarancyjnej koszt przesyłki pokrywa firma E.I.C.)
  Sprzęt wysyłany do naprawy powinien być w opakowaniu fabrycznym. W przypadku jego braku, należy użyć

 4. opakowania o parametrach podobnych do fabrycznego. Ma to na celu zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.

 5. Wymagane dokumenty:

  • naprawa gwarancyjna: wypełniona karta gwarancyjna, dowód zakupu, kartka z opisem usterki, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego właściciela sprzętu.

  • naprawa płatna: kartka z opisem usterki, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego właściciela sprzętu.

 6. Serwis udziela informacji i porad technicznych odnośnie uszkodzonego sprzętu w/w firm pod wymienionymi powyżej numerami telefonicznymi w godzinach pracy serwisu.

 7. W przypadku chęci zakupu akcesoriów (np. piloty) zamówienia proszę przesyłać pocztą elektroniczną podając numer telefonu kontaktowego i ewentualny adres do wysyłki.